Tietosuojaseloste

Tietosuojalaki edellyttää tietosuojaselosteen laatimista;
yksityishenkilöillä on oikeus tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

Tietojen tarkastusoikeudesta, sen toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta tai mahdollisesta poistamisesta on säädetty EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679).

Tilitoimisto Roineen tärkeimmät asiakas- ja kumppanitietoja sisältävät rekisterit tietosuojaselosteineen on eritelty tähän alle. Muut mahdolliset henkilörekistereitä koskevat selosteet toimitamme vain pyydettäessä.

» Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

» Sähköisen viestinnän rekisteri

» Prospektit ja potentiaaliset asiakkaat - rekisteri