Tilitoimisto kaikenkokoisille yrityksille Sepänkatu 3-5, 08100 LOHJA

Ajankohtaista

Vuosilomalain muutos 1.4.2019, muutosten myötä työntekijälle tulee oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin siltä osin, kuin työntekijän täydeltä lomanmääräytymsivuodelta ansaitsema vuosiloma alittaa 24 päivää sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi. Työntekijä voi siten saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut vuosilomaa vähintään neljää viikkoa lomanmääräytymisvuoden aikana ja syys siihen on sairauspoissaolo tai lääkinnällinen kuntoutus. (VLL 7 a§)

Osaomistaja- määritelmä muuttuu 1.7.2019. Osaomistajiksi on tällä hetkellä määritelty yrittäjän ei-omistavat perheenjäsenet, jotka työskentelevät yrityksessä. Uuden, 1.7.2019 voimaan tulevan lain myötä yrityksessä työskentelevä ei-omistava perheenjäsen katsotaan palkansaajaksi. Uudistus tarkoittaa sitä, että yrityksessä työskentelevästä, ei – omistavasta perheenjäsenestä maksetaan 1.7.2019 alkaen palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Vuonna 2019 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,5 prosenttia palkasta.

Yrityksen edunsaajat merkitään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa niin sanotut tosiasialliset edunsaajansa (omistajat) kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Pörssiyhtiöt,toiminimiyrittäjät,asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot jokaisesta tulonsaajasta erikseen.

Työnantajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Muita suorituksen maksajia ovat esimerkiksi yhdistykset, säätiöt, yhtymät ja asunto-osakeyhtiöt. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.
Lisätietoja voit lukea osoitteesta www.vero.fi/tulorekisteri

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.